Årskurs 4-6

Rastverksamhet

Föregående tips Nästa tips

Hitta koden

Syfte

Vi ville göra en ny lek där många kunde delta, alltså en enkel aktivitet som kunde aktivera många.

Metod

Material som behövs:

  • Ett memory med ett antal par
  • En bräda att fästa det ena kortet på
  • En häftpistol

Så här gjorde vi – Hitta koden 1
Vi satte fast fyra kort på en bräda med häftpistol. Motsvarande fyra kort skrev vi en siffra på och gömde på skolgården. Eleverna fick titta på brädan och sedan gå ut på jakt för att hitta bilderna och komma ihåg siffran som stod på kortet. När de hittat de fyra korten och sagt koden i rätt ordning hade de klarar utmaningen. De fick välja om de ville leta själva eller i grupp.

Hitta koden 2
Denna gången valde vi att sätta upp fem kort samt en fråga. Vi gjorde då ledtrådar till var korten satt och spred då ut dem ännu längre bort på skolgården. Ledtrådarna var inte helt självklara utan krävde visst samarbete och ibland lite extra ledtrådar. Men lättast var visst att Zlatan betydde fotbollsmålet. Övriga ledtrådar ledde till rutschkanan, båten, samt fritidsavdelningen vintergatans dörr. Alla siffror skulle sedan adderas ihop och en slutsumma skulle anges.

Reflektioner från pedagoger

Varför inte använda ett trasigt spel till något nytt istället för att slänga det? Det gamla memoryspelet fick ett nytt liv som rastlek. Att följa ledtrådar och samarbeta för att räkna ut, hitta platser och få en lösning är en enkel men kul lek. Det var många som deltog båda gångerna så det var uppskattat.

Reflektion från elever

Några tyckte det var svårt att räkna ut talet när vi lekte den andra leken, men med lite hjälp från oss så gick det bra. Att få ledtrådar och lista ut var korten var gömda tyckte alla som var med var kul. Nästa gång vill de ha ännu fler kort med.

Lgr 11

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy