Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Hidden Picture Memory

Syfte

Att beskriva en bild, öva sin förmåga att samtala och lyssna på engelska samt att förbereda eleverna för vidare läsning.

Läraren reflekterar

Övningens natur gör att alla elever behöver prata för att kunna hitta sin ”bild-partner”. De är fria att samtala med den eller de elever som de känner sig trygga med och vissa av eleverna håller sig till någon nära kamrat och andra elever tar hjälp av flera klasskamrater. När de väl hittat sin partner kan de vara en bra idé att följa upp med en uppgift de kan lösa i paret. Övningen går att anpassa efter elevgruppens nivå och genom vilken bild respektive elev får. Det går dessutom att upprepa övningen flera gånger genom att samla in bilderna, blanda och dela ut dem på nytt!

Förberedelser

Bilder valdes ut från filmatiseringen av den skönlitterära bok eleverna håller på att läsa i undervisningen. Bilderna visade händelser som skulle ske i de kommande två kapitlen och blev därför också en förberedelse för den stundande läsningen. Eleverna fick lägga huvudet mot bänken medan jag tejpade bilder på deras ryggar.

Metod

När alla fått en bild fick de gå runt i klassen och samtala med sina klasskamrater för att ta reda på vad deras egen bild visade och sedan försöka hitta den klasskamrat som hade en likadan bild. När de hittat sin partner fick de se ett antal meningar från boken och tillsammans komma fram till vilken mening som bäst passade deras bild.

Aktiviteten går att genomföra till enbart film såväl som text. Välj scener ur filmen och skriv en passande mening/replik på tavlan. Om du utgår ifrån en text väljer du lämpliga bilder utifrån ett citat ur boken.

Memory med citat ur texten eller en scen ur filmen - En muntlig övning i engelska

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Betygskriterier*

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy