Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Hermans hemlighet – Stian Hole

Syfte

Det är en bok om vänskap, kärlek, hemligheter och svartsjuka. Läsa, samtala och skriva om de tankar boken väcker.

Läraren reflekterar

Det är en berättelse med värme och många bottnar. Boken ger ett bra underlag till att fundera på livets stora frågor, till exempel kärlek. Bara bilderna (som du kan projicera) kan eleverna titta på hur länge som helst och leva sig in i.

Om Hermans hemlighet

Boken handlar om två tvillingsystrar som tar mycket plats på skolgården. Herman, som är en lugn och försiktigt kille, går i samma klass som tvillingarna. Han blir vän med en av systrarna, Johanna som är lite lugnare än systern Hanna. Tillsammans delar Herman och Johanna en hemlighet som ingen annan vet om… eller? Här får du en inblick i boken:

Metod – Generella upplägg

Under arbetets gång kan läraren jobba med strategier som förutspå, sammanfatta, ta ut nyckelord/begrepp, analys och reflektion (göra kopplingar i och utanför texten). Varva skriftliga och muntliga uppgifter. En bra metod för att variera undervisningen är att använda EPA (enskilt – parvis – alla). Ytterligare ett sätt är att skapa frågor före-under-efter läsningen. Nedan är förslag på hur du kan jobba med texten på olika sätt. Välj det som passar dig och din grupp bäst.

Förslag på aktiviteter före läsningen

Titta på omslaget tillsammans med eleverna. Låt dem fundera på och diskutera parvis: Vad tror du boken handlar om? Vilka är personerna? Var är de? Varför håller flickan för pojkens ögon? Vad tror du finns framför dem? Lyft tankar i helklass.

Läraren berättar om bokens handling och/eller skriv upp persongalleriet på tavlan.

Välj tre ord ur texten (Läs mer om hur Anne-Marie Kjörling gör), till exempel orden skuld, förundra, hemlighet. Läraren skapar en mening till första ordet (skuld) och eleverna försöker själva. Lyft några exempel i helklass. Upprepa för ord två och tre. Därefter hittar läraren på en mening med två ord (skuld och förundra). Eleverna gör egna förslag och läraren kan skriva några av förslagen på tavlan. Till sist ska alla ord ingå. På detta sätt får eleverna en förförståelse av vad texten ska handla om och dessutom se hur det går att använda ord på olika sätt.

Under läsningen – att stanna upp och reflektera

Lämpligt stopp när Hanna avslöjar att hon vet Johannas hemlighet i skogen. Eleverna får fundera på:

  • Sammanfatta: Vad har hänt? Vad gör Hanna och Herman i skogen?
  • Mellan raderna: I inledningen står Herman under ett träd på skolgården. Varför gör han det?
  • Utanför texten: Har du haft samma känsla någon gång eller har du sett någon annan som upplevt samma sak? Vad hände då?
  • Förutspå: Vad tror du händer härnäst?

Förslag på uppgifter efter läsningen

Låt eleverna rubricera ett antal sidor, ungefär som en kapitelrubrik. Två förslag:  De inledande sidorna om skolgården. Från stycket när Hanna vill få med Herman (nätstängslet) till de kommer fram till gläntan.

Lyft nyckelscener och projicera bilder som eleverna kan diskutera kring, exempelvis när de sitter på berghällen, deras fingrar nuddar varandra och “varma vågen sprider sig genom kroppen igen”. Vad betyder det?

Analys och reflektionsfrågor: Vad handlar boken om egentligen? När får vi reda på att de tycker om varandra? Hur visar man att man tycker om någon? Hur vill du att andra visar att de tycker om dig?

Använd en fyrfältare där eleverna enskilt eller parvis skriver ned sina tankar. Förslag på fält:

  • Sammanfatta handlingen
  • Ställ frågor till texten (analysera)
  • Kopplingar (till dig själv, andra texter, omvärlden)
  • + och – med boken

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy