Årskurs 7-9

Fysik

Hemundersökning – isolera en isbit

Syfte

Att träna på att planera, genomföra och utvärdera en undersökning och att koppla resultat med teori och modeller. Att få genomföra och uppleva en undersökning med sin familj.

Tankar om lektionen

Uppgiften är som ett moment inom värme och en utveckling av isolering av varma föremål. Den ska visa att det inte bara går att stoppa värme att åka ut från ett föremål utan även att värme åker in i ett föremål. En klurighet med detta är att få eleverna att man stoppar värmen från att komma in och inte att kylan smiter ut, det vill säga att värme alltid går från varmt till kallt.

Ett bekymmer kan vara att de placerar isbiten i olika miljöer istället för att packa in dem med olika material. Frågan är öppen ställd på så sätt men man kan styra in dem mot att packa in isbitarna.

Metod och arbetsuppgift

Genomförs hemma enskilt eller tillsammans med en kompis eller familjen.

Eleverna får uppgiften att bevara en isbit så länge som möjligt utan att ha den i kylen/frysen. De ska jämföra olika material, till exempel alumiuniumfolie, bomull, tyg, papper, plastfolie och komma fram till vilket av dem som håller isbiten längst.

Här kan eleverna få förbättra sin undersökning när de fått ett resultat och dragit slutsats, till exempel jämföra liknande ”vinnande” material, olika hårda packningar och flera mätningar.

Rekommenderad tidsomfattning:
Ett pass för genomgång av uppgiften och vilka delar som ska ingå i rapporten (till exempel hypotes, utfall och analys). Övrig tid rår eleven själv över (intervall på smälttid för isen är 4 min till 7 timmar). Uppgiften avslutas med att eleverna får redovisa sina undersökningar.

Lgr 11 Förmåga

Att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Centralt innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kunskapskrav

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy