Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Helgalna adjektiv

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Läraren reflekterar

Den här övningen är till för att få eleverna att tycka att grammatik är kul – och viktigt! De ska förstå ordklassen adjektiv genom en lekfull och aktiv skrivövning, där deras kreativitet och ordval skapar en ofta helt vansinnig (och rolig!) text. När de börjar skriva adjektiven vet de inte hur de ska användas, och slumpen avgör sedan var i berättelsen de hamnar och vilken betydelse de får. Den här övningen brukar bli väldigt rolig!

Metod

Vi börjar med att prata om adjektiv, vad är det? Vilka andra ordklasser känner vi till? Eleverna får sedan i uppgift att skriva ner tio olika adjektiv. Adjektiven ska gärna vara ”svulstiga och yviga” och ska vara för ett substantiv i singular, hur någon eller något är, t ex tokrolig, galen, helstirrig, vimsig, illgrön etc och jag som lärare ger några exempel för att inspirera.  Nästa moment är att de får nedanstående berättelse på papper av läraren (medföljer som PDF längst ned också). Nu blir uppgiften att fylla i de orden som saknas och nu måste eleverna använda de adjektiv de redan skrivit ner – i den ordningen de skrev ner dem! Därefter:

  • Läs upp berättelsen för din bänkkamrat.
  • Sträva mot att betona orden så texten blir så rolig som möjligt
  • Prata om varför det blir så tokigt – vad var det meningen att det skulle stå?

Min vansinniga berättelse


För inte så länge sedan började jag i en klass och den verkar vara helt…..(första adjektivet).

Skolan vi går på är nämligen ovanligt….(andra adjektivet), rektorn ……. (tredje adjektivet) och vår nya lärare något…..(osv).

Min förälder blev verkligen… då jag berättade att vi skulle på en …….. utflykt, men hen kanske hade haft för mycket på sitt lilla jobb. Min förälders chef är ju lite…..

Jag har fått två nya kompisar redan, och den ena är…. och den andra lätt…, men det gör inte så mycket för jag är ju själv så oerhört……

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy