Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Hela skolan skriver 2021: Novelltema – Kärleken övervinner alla hinder

Syfte

Uppmuntra och inspirera till skrivande.

Lärarna reflekterar

Tankar och upplägg finns här: Hela skolan skriver noveller. Årets tema uppstod som en direkt reaktion på förra årets aningen deppiga tema, Civilisationens undergång. Med några anpassningar och förenklingar fungerar temat och upplägget även för yngre elever.

Om temat Kärleken övervinner alla hinder

Alla drömmer vi om att hitta kärleken och det har genom mänsklighetens hela historia varit ett självklart tema i de mest älskade berättelserna – i den medeltida Tristan och Isolde, i Shakespeares Romeo och Julia, i Jane Austens Förnuft och känsla och i modernare historier som den om Edward och Bella i Twilight eller den om Hazel och Augustus i Förr eller senare exploderar jag. En riktigt bra kärlekshistoria blir det först när kärleken övervinner de mest oöverstigliga hinder man kan tänka sig.

Temat ”förbjuden kärlek” har varit ett betydelsefullt tema inom litteraturen och andra konstformer genom tiderna. Det utforskar kärleksrelationer som står inför hinder och förbud på grund av olika orsaker, såsom samhällets normer, kulturella förväntningar, religion, kön, social status eller andra yttre påtryckningar. Det ger också möjlighet till reflektion över mänsklig frihet, rättvisa och modet att stå emot trycket från omgivningen för att följa ens egna känslor och övertygelser. Här är några nyckelaspekter av detta tema:

Samhällets normer: Förbjuden kärlek kan uppstå när samhällets normer inte tillåter eller accepterar en viss typ av relation. Det kan gälla till exempel interkulturell kärlek, kärlek över klassgränser, eller samkönade relationer, beroende på den kulturella kontexten.

Familjens förväntningar: Ibland står föräldrars eller släktingars förväntningar i konflikt med den kärlek två personer delar. Familjens motstånd kan vara en kraftig faktor som skapar spänningar och förbud inom relationen.

Religiösa restriktioner: Religion kan spela en betydande roll när det gäller förbjuden kärlek. Om två personer tillhör olika religiösa grupper eller om deras relation bryter mot religiösa regler, kan det vara en källa till konflikt och förbjuden kärlek.

Etnicitet: Förbjuden kärlek kan kopplas till etniska fördomar och vissa gruppers kamp mot segregation, rasism och diskriminering.  Kärlek över etniska gränser är därför ett starkt och känslosamt tema.

Social status och ekonomi: Olika sociala klasser eller ekonomiska bakgrunder kan vara en källa till förbjuden kärlek. En relation mellan personer av olika samhällsklasser kan möta motstånd på grund av ekonomiska och sociala skillnader.

Kärlek vid första ögonkastet: Ibland känns kärleken omedelbar och stark, oavsett sociala hinder eller förväntningar. Förbjuden kärlek handlar ofta om den kraften och beslutsamheten hos personer som väljer att följa sina hjärtan, trots alla yttre påtryckningar.

Till eleven – Exempel på ämnen, intriger och anslag

Nu är det din tur att skriva en historia om kärleken som övervinner alla hinder. Vilka hinder finns det för just ditt kärlekspar? Kommer de från två mot varandra stridande familjer, från olika religioner eller från olika samhällsklasser? Är det lagarna som förbjuder homosexualitet, de avundsjuka vännerna eller normerna kring social status som hindrar ditt par från att få varandra?

Bor kanske paret på olika sidor av jorden eller är det den hemliga kärleken (på en annan typ av avstånd)? Är ditt par förhindrade av plikter mot andra, av svår sjukdom eller är livet helt enkelt så slitsamt och fattigt att det nästan inte finns ork till kärlek? 

Kanske är hindren mindre dramatiska. Kanske finns hindren i en själv och inte i något yttre. Kanske handlar det om att inte våga lita på den andre, eller på sig själv. Kanske är hindret för ditt kärlekspar att de letar på fel ställe så att de inte ser varandra eller så vill de helt enkelt inte se att de älskar varandra.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Romeo_and_Juliet_%28detail%29_by_Frank_Dicksee.png

Förbjuden kärlek i litteraturen

Romeo och Julia av William Shakespeare: Handlingen kretsar kring kärleken mellan två unga älskande från rivaliserande familjer i Verona, Italien. Romeo och Julia möts på en bal och förälskar sig omedelbart i varandra. Trots de starka motsättningarna mellan deras familjer, Montagues och Capulets, bestämmer de sig för att vara tillsammans i hemlighet och de gifter sig i smyg.

Jag saknar dig, jag saknar dig! av Peter Pohl och Kinna Gieth: Handlingen kretsar kring två ungdomar, Hampus och Amanda, vars förbjudna kärlek sätts på prov när deras familjer inte accepterar deras relation. Boken skildrar deras kamp för att vara tillsammans trots de svåra omständigheterna.

Vinterviken av Mats Wahl: Om den förbjudna kärleken mellan John-John och Elisabeth, två tonåringar från olika samhällsklasser. Trots deras olika bakgrund och samhällets förväntningar utvecklar de starka känslor för varandra.

Brokeback Mountain av Annie Proulx: Berättelsen om två män, Ennis del Mar och Jack Twist, som inleder en hemlig och komplicerad romantisk relation på 1960-talet. De tvingas att träffa varandra i smyg på grund av samhällets homofobi och fördomar.

Andra texter och filmklipp

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy