Årskurs 1-3

Undervisning

Hela skolan läser 20 minuter om dagen

Syfte och bakgrund

Under några år har vi haft ett mindre läsprojekt på skolan för att både läsa och inspirera till vidare läsning. Under 4-5 veckor/termin har alla elever och lärare läst 20 minuter varje morgon. Det har varit tyst egen läsning (en del har lyssnat på böcker). Dessa kortare läsprojekt har eleverna uppskattat. Vi bestämde oss för att utveckla detta läsprojekt till att gälla hela läsåret. Vi valde att dra igång projektet på Fordons- och transportprogrammet och med fokus på åk 1 (åk 2 och åk 3 har praktik och är ute antingen i perioder eller vissa dagar varje vecka. I dessa klasser är det alltså inte samma intensitet).

Inför läsprojektet – En bok till varje elev

Vi startade med att låta alla elever fylla i en enkät om sina läsvanor och fritidsvanor. Denna tog vår skolbibliotekarie fram. Här fanns frågor om:

 • vilka genrer eleverna känner till
 • hur många böcker eleverna läst klart de senaste åren
 • bästa bok
 • favoritfilm
 • favoritserie
 • fritidsintressen
 • bästa ämne i skolan

Utifrån enkätsvaren försökte vi, jag skriver vi för det har varit ett samarbete mellan skolans bibliotekarie, skolans biblioteksassistent och mig, matcha elev och bok. En bok valdes ut till varje elev.

Organisera för läsning

Vi bestämde att läsningen skulle ske på morgonen, klassens första timme, och att läsningen skulle pågå under 20 minuter.

Hela skolan läser 20 minuter om dagen

Utvärdering

Efter halva läsåret fick eleverna besvara en enkät om projektet. Då de flesta av våra elever ser sig som icke-läsare var det extra roligt att se enkätsammanställningen. 70 % av eleverna gillade läsprojektet. De sa sig gilla det för att:

 • Man lär sig läsa bättre.
 • Man lär sig läsa snabbare och snabbare och vill bara läsa mer.
 • Man utvecklar sin läskunnighet och håller hjärnan igång.
 • Gillar att man får läsa något som man själv valt.

De som var kritiska skrev:

 • Man läser ut boken snabbt och sedan får man inte tid att låna en ny.
 • Det är jobbigt att läsa direkt på morgonen.
 • Jag har lässvårigheter och blir trött efter läsningen.
 • Svårt att hålla fokus på morgonen.

De fick också fundera över hur projektet kunde bli bättre. Eleverna gav följande förslag:

 • Få tid att gå till biblioteket (under lektionstid).
 • Kanske läsa senare på dagen.
 • All lärare måste engagera sig.
 • Svårt att läsa i verkstaden (mycket ljud).

Läraren reflekterar

Överlag är vi lärare positiva. Det är roligt att se eleverna läsa. Det blir en bra start på morgonen och förhoppningsvis kommer elevernas läsning att utvecklas. Det som vi lärare upplever som det svåraste är att hitta utrymme att med jämna mellanrum besöka biblioteket. Det är lokaliserat i en byggnad en bit bort. För att inte eleverna ska bli ”utan” bok har jag börjat låna på mig en hög med böcker som jag har på mitt skrivbord i arbetsrummet. Hit kan eleverna gå för att hitta en ny bok lite snabbt. Jag har också försökt se till att varje vecka stämma av vilka av mina elever som börjar bli klara med sina böcker. Under svensklektionerna lägger vi reservationer på nya böcker.

Vi lärare har också märkt att det är svårt att hinna matcha elev och bok. Vissa elever vet inte vad de vill läsa. De har inte några egna förslag och de är i stort behov av att få boktips. Här gäller det att vara inläst på modern ungdomslitteratur men också deckar-, fantasy- och dystopigenrerna (det är framför allt den typen av litteratur som eleverna har valt att läsa). Skolans bibliotekarie slutade i julas och det har bidragit till att vi inte på samma sätt som tidigare fått tips på nya böcker som köpts in.

Trots dessa ”problem” är vi nöjda med resultatet så här långt. Många elever har kommit in i läsningen och när jag har morgonlektioner är det helt tyst i klassrummet. När vi denna vecka hade muntliga nationella prov var dagens första fråga:

-Ska vi inte läsa idag?

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy