Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Hela klassens ABC: Mitt favoritord

Syfte

Laborera med ord och skapa ett uttryck, av ett favoritord, i bild och vers.

Läraren reflekterar

Uppgiften gjordes i samband med ett mer omfattande arbete om språkbruk, men den fungerar lika bra fristående som ett kreativt inslag mellan två längre områden. Eleverna kan välja ut det bästa ordet ur boken ni läser. Det är roligt att leka med ord, särskilt med ord som man tycker mycket om.

Metod och uppgiften

Jag visade några bilder ur ABC-böcker från olika tider: Elsa Beskow, Stig Lindberg/Britt G. Hallqvist, Poul Ströyer/Lennart Hellsing, Jan Lööf, Stina Wirsén och några andra.

Eleverna fick fundera på vilket ord de tycker allra mest om. Därefter skapade de en bild i Keynote (alt. PowerPoint) där bokstav, ord, vers och bild fogades samman till en helhet. Jag visade en bild som jag hade gjort. Versen är lånad från Hela Sveriges AIK av Pär Wiksten (Wannadies). 

Hela klassens ABC

När alla bilder är färdiga hängs de upp på väggen eller varför inte göra en liten bok med elevernas alster i En enkel produktion? Givetsvis ska orden stå i alfabetisk ordning!

Lgr22 Syfte*

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* svenska, åk 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy