Årskurs 7-9

Fysik

Hävstång – att visa hur kraft mångdubblas

Syfte

Att förstå hur en hävarm fungerar.

Läraren reflekterar

På ett enkelt sätt får eleverna förståelse för en färdighet de har nytta av resten av livet! Genom att använda balansvågen och dess hävarmar blir det tydligt hur snabbt kraften ökar för varje bit hävarmen förlängs.

Metod

Eleverna behöver tillgång till en hävarm där avstånden mellan vänster, mittpunkt och höger går att justera. Eleverna genomför övningar parvis. De antecknar sina tankar och upptäckter i stegen hypotes, utfall och slutsats.

Samla resultaten i en enkel tabell. Innan de gör uppgiften kan eleverna först fylla i vad de tror (hypotes). Lämna utrymme i tabellen för egna försök, alternativt ha två tabeller, en för hypotes och en för utfall.

Fundera vidare bild 1, 2

Förklara hur de två bilderna påvisar uttrycket ”att bli starkare”.

Fundera vidare bild 3, 4, 5

Förklara på vilket sätt dessa verktyg utnyttjar hävarmar.

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Centralt innehåll 

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Betygskriterier 

Eleven visar mycket goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy