Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Härma författarens meningar

Syfte

Att utveckla elevernas skriftspråk genom att härma autentiska exempel från texter vi läser.

Läraren reflekterar

Jag har hämtat idén från Anne-Marie Körling. Du kan läsa mer om det här. Med stort intresse läste eleverna sina meningar för varandra. Det är så roligt när eleverna lyser av belåtenhet och gärna vill dela med sig. När jag ser deras engagemang blir jag stärkt i min övertygelse om hur viktig stöttningen är. I det här fallet att modella en mening och sedan skriva tillsammans innan de skriver på egen hand.

Metod – Så här gick jag tillväga

Eftersom jag fastnat för hur Kate Di Camillo arbetar med liknelser, ville jag hitta ett sådant exempel. När Willie May träffar Robs nyvunna vän Sixtine för första gången i Tigern säger hon:

”Den här grabben full av sorg som han håller långt nere i sina ben. Och så du – du, så full av ilska att det sprakar ur dig som blixtrar”.

STEG 1: Jag skrev meningen på tavlan och vi läste den tillsammans. Vi började lista olika känslor. Det blev en nyttig övning att göra om adjektiv till substantiv. Följande ord tog vi upp:

Lycka, glädje, sorg, vilsenhet, frustration, pessimism, optimism, likgiltighet, rädsla, kärlek, energi, oro och aggressivitet.

En del av orden var nya, tex frustration och likgiltighet. Sen pratade vi om hur de olika känslorna kan synas i kroppen. Vad händer i kroppen när man känner oro, likgiltighet och glädje?

STEG 2: Därefter skrev jag min modellmening:

Den här grabben är full av glädje som spritter i hans ben. Du är så full av hoppfullhet att det lyser i dina ögon.

STEG 3: Sen skrev vi den här meningen tillsammans:

Den här grabben är full av glädje och han skrattar högt. Du är så full av optimism att du hoppar högt.

STEG 4: Nästa steg var att eleverna skulle skriva på egen hand. Eleverna skrev så här:

Den här grabben är full av energi som han håller inne i hela sin kropp och du är så full av kärlek att du inte kan stå på en plats.

Den här grabben är full av kärlek så han får röda kinder och hans ögon börjar glitra och du är så full av glädje så du håpar upp och springer runt om kring.

Den här grabben är full av vilsenhet som han inte vet vart han ska ta vägen och du är så full av energi som klarar många saker.

Den här grabben är full av oro och går fram och bak hela tiden och du är så full av likgiltighet att du inte bryr dig om nånting.

Den här grabben är full av oro att han är vit som ett spöke och du är så full av kärlek att man kan se hjärtan i dina ögon.

Den är grabben är full av kärlek som glittrar i sina ögon och du är så full av rädsla som du håller ner i dina ben.

STEG 5: Läsa upp meningarna för varandra!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy