Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Härma författaren

Syfte

Att utgå ifrån en författares språk, form och stilfigurer och uppmana eleverna att härma, kopiera och omformulera är ett effektivt sätt att medvetandegöra eleverna om och utveckla deras eget skrivande. Ett exempel medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Det här är mitt bästa undervisningsknep! Många elever uttrycker att de tycker det blir lätt att skriva bra och det syns verkligen i deras texter. När de får tydliga exempel att härma vågar de ta chanser och risker i skrivandet som de inte annars gör. Resultaten blir så häftiga!

Metod

Efter att eleverna har läst en text skriver de ofta någon form av text. Det kan vara en analys, beskrivande eller berättande text. Jag brukar markera sådant i texten vi har läst som jag vill att eleverna ska ta efter. Jag projicerar en bild av texten med markeringar och kommentarer. Texten finns även tillgänglig för eleverna under skrivandet. Exempel:

Kopiera och härma författarens text när du skriver din egen - Bli inspirerad och utveckla ditt språk

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy