Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Hantera frågan med flera frågor

Syfte

Lära eleverna ett knep för ”Många frågor i en fråga-fenomenet.” När läraren ställer en fråga, till exempel en instuderingsfråga eller provfråga, som innehåller flera frågor är det klokt att numrera dessa och sedan kontrollera att man verkligen besvarat hela frågan.

Läraren reflekterar

En ”stor” fråga blir ofta både abstrakt och förvirrande för eleverna att besvara då de saknar en metod att hantera den. Om jag som lärare numrerar frågorna, lär sig inte eleverna att hitta, sortera, numrera och kontrollera svaren till dem själva. Syftet är således dubbelt: frågorna ska förstås besvaras och eleverna ska dessutom lära sig en strategi för att kunna besvara ”många frågor i en fråga”. Att lära ut hur man gör i helklass tar två minuter. Att gå en sväng i klassrummet under elevernas arbete, läxförhör eller prov och påminna tar en minut.

Metod

Jag visar ett exempel på tavlan med en fråga som rymmer många frågor. Jag numrerar varje fråga/uppgift. Jag visar var frågorna finns genom att leta frågetecken och visar exempel på hur en uppgift som kräver ett svar ibland formuleras som en uppmaning: ”Nämn ett exempel…”. Jag besvarar dem i kronologisk ordning (det blir lättare att hålla koll på att alla frågor besvaras då). Så här kan det se ut:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy