Årskurs 7-9

Engelska

Halloween – The story of Jack and the Devil

Syfte

Lära eleverna om kulturhistoria från engelsktalande länder. Texten finns i bifogad fil.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att texten är bra och den inspirerar till diskussioner, till exempel fråga 7 nedan. Det passar också bra att prata om vad eleverna eventuellt ska hitta på för bus eller vad de gjort tidigare. Vad är ett bus egentligen? När blir övergår buset till någonting annat?

Metod och arbetsuppgifter

  1. Read the story together, or individually, or in groups.
  2. Look up and translate all the underlined words, plus other ones, if needed.
  3. Find a common synonym for each underlined words.
  4. Retell the story of Jack and the Devil, using only 10-15 keywords.
  5. Explain, in your own words, where the tradition of the carved pumpkin comes from.
  6. Explain, in your own words, why it is called a “jack-o’-lantern”.
  7. Do you think we should celebrate Halloween in Sweden? Explain why!”
  8. Make up your own story about why we have jack-o’-lanterns”.

Lgr 11 Förmåga

Reflektera över levnadsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Centralt Innehåll

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Kunskapskrav

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy