Årskurs 7-9

Engelska

Halloween – The Story Of Jack And The Devil

Syfte

Lära eleverna om kulturhistoria från engelsktalande länder. Texten finns i bifogad fil.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att texten är bra och den inspirerar till diskussioner, till exempel fråga 7 nedan. Det passar också bra att prata om vad eleverna eventuellt ska hitta på för bus eller vad de gjort tidigare. Vad är ett bus egentligen? När blir övergår buset till någonting annat?

Metod och arbetsuppgifter

  1. Read the story together, or individually, or in groups.
  2. Look up and translate all the underlined words, plus other ones, if needed.
  3. Find a common synonym for each underlined words.
  4. Retell the story of Jack and the Devil, using only 10-15 keywords.
  5. Explain, in your own words, where the tradition of the carved pumpkin comes from.
  6. Explain, in your own words, why it is called a “jack-o’-lantern”.
  7. Do you think we should celebrate Halloween in Sweden? Explain why!”
  8. Make up your own story about why we have jack-o’-lanterns”.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt Innehåll

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Betygskriterier

Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy