Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Haiku i Nangijala

Syfte

Skolans sjuor läste Bröderna Lejonhjärta en hösttermin som en gemensamt uppstart. Att göra något gemensamt, samtidigt, skapar möjligheter för eleverna att samtala om det lästa över klassgränserna.

Läraren reflekterar om sammanhanget

Det blev ett härligt arbetsområde där jag krokade arm med min SO-kollega Helene Nyrén och bildkollega Aniela Loredo. På olika sätt arbetade vi med innehåll och frågor som handlade om mod, motstånd och civilkurage.

Parallellt med läsningen av Bröderna Lejonhjärta lyssnade till Sveriges Radios radioteater för att kunna göra jämförelser. Eleverna fick olika skrivuppgifter till boken.

Skriv en dikt om boken

En skrivuppgift var att skriva haiku. Jag gick igenom diktformen med eleverna och vi läste, klappade oss igenom haikudikter och skrev gemensamma dikter.

Eleverna fick brainstorma kring ord, personer och platser som är centrala i boken. Jag fotade deras tankekartor och gjorde dem tillgängliga för eleverna.

Ladda ned och redigera presentationen här

Eleverna fick välja ett av orden som de förknippade med boken. När de valt ut ord fick de skriva en haikudikt om ordet. Eleverna var hjälpsamma och klappade stavelser åt varandra under arbetet.

På bildlektioner med Aniela fick de sedan skapa linoleumtryck utifrån orden. I tidigare skrivuppgifter hade eleverna bekantat sig med Jesper Walderstens illustrationer av Bröderna Lejonhjärta och blivit inspirerade. Därför var det extra kul att eleverna kunde arbeta med svartvita tryck i kombination med skrivandet.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Kunskapskrav*

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy