Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Haiku i Nangijala

Syfte

Skolans sjuor läste Bröderna Lejonhjärta en hösttermin som en gemensamt uppstart. Att göra något gemensamt, samtidigt, skapar möjligheter för eleverna att samtala om det lästa över klassgränserna.

Läraren reflekterar om sammanhanget

Det blev ett härligt arbetsområde där jag krokade arm med min SO-kollega Helene Nyrén och bildkollega Aniela Loredo. På olika sätt arbetade vi med innehåll och frågor som handlade om mod, motstånd och civilkurage.

Parallellt med läsningen av Bröderna Lejonhjärta lyssnade till Sveriges Radios radioteater för att kunna göra jämförelser. Eleverna fick olika skrivuppgifter till boken.

Skriv en dikt om boken

En skrivuppgift var att skriva haiku. Jag gick igenom diktformen med eleverna och vi läste, klappade oss igenom haikudikter och skrev gemensamma dikter.

Eleverna fick brainstorma kring ord, personer och platser som är centrala i boken. Jag fotade deras tankekartor och gjorde dem tillgängliga för eleverna.

Ladda ned och redigera presentationen här

Eleverna fick välja ett av orden som de förknippade med boken. När de valt ut ord fick de skriva en haikudikt om ordet. Eleverna var hjälpsamma och klappade stavelser åt varandra under arbetet.

På bildlektioner med Aniela fick de sedan skapa linoleumtryck utifrån orden. I tidigare skrivuppgifter hade eleverna bekantat sig med Jesper Walderstens illustrationer av Bröderna Lejonhjärta och blivit inspirerade. Därför var det extra kul att eleverna kunde arbeta med svartvita tryck i kombination med skrivandet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy