Årskurs 4-6

Engelska

Guess the word

Syfte

Under lekfulla former uppmuntras eleverna att beskriva föremål, företeelser och personer för varandra.

Läraren reflekterar

Att leka eller köra en liten tävling tar bort fokus från det egentliga syftet. Det blir lättsamt och avspänt. Eleverna pratar och pratar utan att tänka på att de faktiskt gör det! De tränar dessutom på att omformulera och hitta språkliga utvägar.

Metod

Muntlig övning som med fördel genomförs i mindre grupper om ca tre-fyra elever. En lek/tävling tar cirka 15 minuter.

Regler

En elev förklarar ordet på engelska, övriga gissar (antingen muntligt eller skriftligt). Rätt svar=1 poäng, samt 1 poäng till den som förklarar om någon gissar rätt ord. Flera poäng kan tilldelas den som förklarar om leken genomförs med skriftliga svar.

De som gissar sitter vända bort från tavlan. Den som förklarar ställer sig framför dessa personer. Läraren skriver ordet på tavlan som ska förklaras (ca 45 sek/ord).

Muntligt: Den som räcker upp handen först får en gissning (sedan ute). Vid fel får övriga fortsätta att lyssna och gissa var sin gång.

Skriftligt: Berättaren beskriver klart, alla skriver svaret.

Förslag på ord

 • Välj ur aktuella texter klassen jobbat med (glosor).
 • Kroppsdelar.
 • Klädesplagg.
 • Hus/lägenhetsord (badrum, sovrum, fönster, dörr, kök, brevlåda).
 • Saker i köket.
 • Saker i badrummet.
 • Saker i vardagsrummet/sovrummet.
 • Saker i klassrummet.
 • Kända personer sport.
 • Kända personer musik.
 • Kända personer film/tv.
 • Kända personer politik/allmänt.
 • Personer i klassen.
 • Lärare.
 • Sago/seriefigurer.
 • Verb.

Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Kunskapskrav 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Kommentarer

Svar till Catharina Gegerfeldt


Läs vår personuppgiftspolicy