Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Gudars like a´la 2018 – Sapho

Syfte – Att skriva en aktuell ”Gudars like”

Eleverna använder dikten Gudars like av Sapho som förebild när de försöker skapa en egen dikt i aktuell och tidstypisk kontext. Dessutom får eleverna: kunskap om skönlitteratur från olika tider, utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, möjlighet kommunicera i digitala miljöer och utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Läraren reflekterar

Sapho och hennes dikt var en liten del av ett större projekt om Antiken. I en avslutande uppgift tittade vi gemensamt på videon till Dancing on my own och eleverna skulle skriva ner kopplingar som de kunde göra mellan den och dikten. De fick ut texterna till båda verken. Blev på det stora hela ett bra resultat, även om jag tror att uppgiften var lite för svår för några av eleverna (de gick i årskurs 7), men en perfekt uppgift för årskurs 8 och äldre. Eleverna tyckte att den uppgiften var kul, liksom den som följer!

Uppgiften – Skriv en ny Gudars like

Ni har precis läst dikten Gudars like av Sapho, där hon beskriver hur det känns att vara dödligt, men olyckligt kär.

Kära- olyckligt eller lyckligt, har människor varit i alla tider. Hur skulle Saphos dikt se ut ifall den skrevs idag? Kanske den inte ens skulle skrivas i dikt-form , utan att tankarna istället skulle uttryckas i form av ett blogginlägg, en bild på Instagram, en film på Snapchat eller genom en konversation på Messenger.

DIN uppgift blir nu att göra den här uppdaterade versionen av dikten. Det som ska vara kvar från ursprungsversionen är att du/huvudpersonen ska vara olyckligt kär i någon som är kär i någon annan. I övrigt har du helt fria händer att skapa som du vill.

Gudars like (Fragment 31)

Gudars like tycks mig den mannen vara,
han som mitt emot dig kan sitta, han som
i din närhet njuter din kära stämmas
älskliga tonfall

och ditt ljuva, förtrollande skratt som alltid
i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning.
Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,
stockar sig rösten;

tungans makt är bruten och under huden
löper elden genast i fina flammor;
ögats blick blir skymd och det susar med ens
för mina öron.

Svetten rinner ned och en darrning griper
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst
blek än ängens strå. Och det tycks som vore
döden mig nära.

Sapfo, född ca. 630 f.Kr.

Textmöte och inspiration – Robyn Dancing on my own

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy