Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Gudars like a´la 2018 – Sapho

Syfte – Att skriva en aktuell ”Gudars like”

Eleverna använder dikten Gudars like av Sapho som förebild när de försöker skapa en egen dikt i aktuell och tidstypisk kontext. Dessutom får eleverna: kunskap om skönlitteratur från olika tider, utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, möjlighet kommunicera i digitala miljöer och utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Läraren reflekterar

Sapho och hennes dikt var en liten del av ett större projekt om Antiken. I en avslutande uppgift tittade vi gemensamt på videon till Dancing on my own och eleverna skulle skriva ner kopplingar som de kunde göra mellan den och dikten. De fick ut texterna till båda verken. Blev på det stora hela ett bra resultat, även om jag tror att uppgiften var lite för svår för några av eleverna (de gick i årskurs 7), men en perfekt uppgift för årskurs 8 och äldre. Eleverna tyckte att den uppgiften var kul, liksom den som följer!

Uppgiften – Skriv en ny Gudars like

Ni har precis läst dikten Gudars like av Sapho, där hon beskriver hur det känns att vara dödligt, men olyckligt kär.

Kära- olyckligt eller lyckligt, har människor varit i alla tider. Hur skulle Saphos dikt se ut ifall den skrevs idag? Kanske den inte ens skulle skrivas i dikt-form , utan att tankarna istället skulle uttryckas i form av ett blogginlägg, en bild på Instagram, en film på Snapchat eller genom en konversation på Messenger.

DIN uppgift blir nu att göra den här uppdaterade versionen av dikten. Det som ska vara kvar från ursprungsversionen är att du/huvudpersonen ska vara olyckligt kär i någon som är kär i någon annan. I övrigt har du helt fria händer att skapa som du vill.

Gudars like (Fragment 31)

Gudars like tycks mig den mannen vara,
han som mitt emot dig kan sitta, han som
i din närhet njuter din kära stämmas
älskliga tonfall

och ditt ljuva, förtrollande skratt som alltid
i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning.
Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,
stockar sig rösten;

tungans makt är bruten och under huden
löper elden genast i fina flammor;
ögats blick blir skymd och det susar med ens
för mina öron.

Svetten rinner ned och en darrning griper
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst
blek än ängens strå. Och det tycks som vore
döden mig nära.

Sapfo, född ca. 630 f.Kr.

Textmöte och inspiration – Robyn Dancing on my own

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Lgr 11 Förmåga (koppling till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera /…/ andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy