Årskurs 1-3

Bild

Granar av gamla tidningar

Syfte

Att återanvända bilder i det egna bildskapandet är ytterligare ett sätt att vidga utrymmet för bildframställningen. Det sker genom att ta tillvara redan framställda bilder, material och föremål och använda dem i nya sammanhang.

Läraren reflekterar

Återanvändning är ett kreativt sätt att förhålla sig till existerande ting i sin omgivning – även mer okonventionella sådana.

Metod

Vi började lektionen med en genomgång av framför, mittemellan och bakom, vidare gick vi igenom överlappning. När eleverna fått klart för sig de begreppen gick jag vidare med uppgiften som helhet. Eleverna började med att rita olika trianglar på en tidningssida som de sedan klippte ut och klistrade upp på ett lite grövre växtpapper.

Skapa julgranar med återvunnet material

När de kände sig färdiga med sina granar, fyllde de i konturerna med en svart tuschpenna och gjorde snöflingor med en vit poscapenna. Därefter svampade/duttade de med vit färg på marken.

Julgranar - Bilduppgift för lågstadiet

Avslutningsvis fick eleverna montera sina bilder på svarta papper. Bilderna sitter nu på deras fönster ut mot skolgården.

Granar - Återvinning - En bilduppgift för årskurs 1-6

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy