Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Grafisk roman och poesi

Syfte

Att träna på att uttrycka tankar om en bild i ord. Kategorisera orden i ordklasser och med hjälp av dessa skapa en helt ny text. Eleverna tränar också på att bearbeta och förbättra den egna texten.

Läraren reflekterar

Hur gick lektionen då? Över förväntan måste jag säga. Vi pratade grammatik, eleverna skrev, vi tolkade bilder och reflekterade under 1 timme och 40 minuter. Slutresultatet ser du ett exempel på längst ned i texten.

Metod

Jag plockade ut tre bilder ur Ankomsten (Shaun Tan) och till varje bild kopplade jag en ordklass (substantiv, verb och adjektiv). Jag tog fram en arbetsgång i 7 steg och varje steg var tidsbegränsat.

Steg 1-3

Eleverna fick utifrån första bilden samla substantiv. De skrev som aldrig förr. Långa listor med substantiv växte fram. Det som var så bra var att vi också fick in lite grammatikundervisning. Vad är ett substantiv?

I steg 2 fick eleverna se en ny bild och till denna skriva ner alla verb. Vad händer och sker på bilden? Ännu en gång satte eleverna igång att skriva och en ny lista trädde fram. Denna gång fylld med verb. I steg 3 var det dags att samla adjektiv. Vad är egentligen ett adjektiv? Det var lite krångligt. Eleverna löste det dock och började skriva ner alla adjektiv utifrån den tredje bilden från romanen.

Steg 4

När vi kom till steg 4 var det dags att skriva egna dikter med utgångspunkt från de ord de skrivit upp. Eleverna fick lägga till andra ord för att få ihop meningar och fraser men de ord de skrivit under steg 1-3 skulle vara i fokus.

Steg 5-6

När alla skrivit ett första diktutkast var det dags för högläsning. Eleverna gick fram vid tavlan och läste sina dikter för klasskompisarna. Lite pirrigt var det allt! I steg 6 fick eleverna reflektera. De fick fundera över det de hört kopplat till sin egen dikt och sedan utveckla den egna dikten.

Steg 7

Steg 7 var lektionens sista steg och även det innebar reflektion och eftertanke.

Elevexempel

Som avslutning ska du få läsa en av mina elevers dikter (version 1 överst och version 2 under reflektionen).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet.

* årskurs 7-9

Kommentarer

 • Tanja Ring skriver:

  Har du några förslag på bra grafiska romaner?

  • Jenny Edvardsson skriver:

   Hejsan Tanja!

   Tack för din fråga. Det finns många bra grafiska romaner. Du kan söka på silent books eller grafiska romaner så får du säkert en del träffar. Några av mina favoriter får du här:

   Aaron Becker ”Resan” och ”Kartan”
   Jimmy Liao ”Skogens hemligheter” och ”Färgernas ljud”
   Chi-hyŏn Yi ”Simbassängen”
   Jennie Ekström ”Fröet”
   Maja Kastelic ”Pojken och huset”

   Hoppas du hittar en eller flera böcker som kan passa dig och din elevgrupp!
   Hälsningar
   Jenny Edvardsson


Läs vår personuppgiftspolicy