Årskurs 1-3

Bild

Gör något med formerna

Syfte

Att skapa en bild av former och samtidigt fundera på hur mycket runt omkring oss som faktiskt är geometriska former – en intressant och rolig insikt! Varför inte genomföra bilduppgiften i samband med att eleverna lär sig mer om geometri i matten?

Läraren reflekterar

Den fria formen i kombination med de förutbestämda formerna gjorde att eleverna både fick frihet att uttrycka vad de ville och samtidigt något att ”hålla sig i”. Jag tror att det var därför det blev en mycket uppskattad bilduppgift. Det var roligt att se, trots att formen var given, att bilderna blev så unika. Exempelvis så blev en cirkel ett djur, en fotboll eller en del av ett öga.

Metod

Eleverna fick ett papper med olika former på som de sedan skulle göra något av. Jag visade några exempel på tavlan och sedan satte eleverna igång!

Elevexempel

Eleverna ritar bilder med stöd av geometriska former - rektangel, kvadrat, triangel och cirkel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy