Årskurs 4-6

Matematik

Gissa var jag står?

Syfte

Att träna på tallinjen och begrepp som udda/jämna tal, större och mindre än.

Läraren reflekterar

Ett roligt sätt att öka förståelsen för tallinjen, tals storlek och förhållande till varandra. Leken går att utveckla genom att inledningsvis ge några ledtrådar till talet eller att ”förbjuda” vissa frågor, till exempel större än och mindre än.

Metod och hur leken fungerar

Lgr 11 Förmåga

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll (åk 4-6)

Rationella tal och deras egenskaper. Positionssystemet för tal i decimalform.

Kunskapskrav (åk 4-6)

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy