Fritidshem

Skapande och estetiska uttrycksformer

Gissa ordet

Syfte

Att samarbeta och ha roligt tillsammans stärker gemenskapen! En lek där ålder inte spelar någon roll och därför möjliggör den möten mellan årskurser. Antalet deltagare kan vara allt från två till 20 så många eleverna kan delta i aktiviteten. Eleverna kan också komma och gå eftersom leken går fort och snart kan börja om igen.

Metod

Detta behöver ni: Papper, penna och en tärning.

Så här gör man:

  1. Detta spel är en korsning mellan charadlek och sällskapsspelet Pictionary. Gör en lista med Pictionary-ord som är lätta att rita och utföra.
  2. Dela eleverna i lag och ge varje lag en penna och ett papper. Välj också en ledare för lagen. Ledaren ser till att alla får rita.
  3. Lagen kommer vid sin tur att rulla tärningen. Dela in siffrorna på tärningen, 1-3 för charader och 4-6 för Pictionary (rita).
  4. Eleven på tur får ett ord av spelledaren (du) från listan. Eleven går tillbaka till sin grupp och ritar eller agerar efter vilket ord hen fått.
  5. Bestämt om ni spelar efter principen ”varannan gång” eller om laget som gissar korrekt bibehåller turen.

Det första laget som får flest antal ord i listan blir vinnaren.

Reflektioner från pedagog

Det är lätt att ta fram materialet och går snabbt att utföra. Eleverna får tänka till på annat än skolarbetet vilket i förlängningen ger eleverna kraft att prestera bättre på lektionerna. Detta leder även till att eleverna stärker både självförtroendet och självkänslan.

Reflektioner från elever

Eleverna gillar den här leken då de samarbetar för att lösa utmaningarna. Många skratt blir det och man pratar mycket om leken efteråt.

Lgr22

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy