Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Gillade eleverna boken? Boktipsa!

Syfte

När läsningen lockar till vidare läsning bubblar det inombords. Lärarlyckan när elever ställer frågan: Har den här författaren skrivit några fler liknande böcker?

Läraren reflekterar

Tyvärr är ofta möjligheterna att lotsa eleven vidare begränsade. Skolbibliotek monteras ned och lärare har knappa resurser att köpa in litteratur (klassuppsättningar). Dessutom har lärare inte möjlighet att hålla sig uppdaterade på all litteratur.

Tillvägagångssätt

Vilken tur att det finns hjälp att få och ett annat (digitalt) sätt att tipsa eleverna:

  1. Fråga en skolbibliotekarie eller annan bokintresserad – IRL eller på Twitter
  2. Läs på om böckerna och se om de kan passa dina elever
  3. Sammanställ tipsen i en lista med länkar till informationstexter om böckerna
  4. Publicera listan på en sida eleverna ofta använder (till exempel där din planering finns)

Här är listan för de som gillar Flyga högt av Katarina von Bredow:
Hur kär får man bli
Tappa greppet
Battle
Under ditt finger
Idag är allt
Välj mig

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Kunskapskrav 

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy