Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Gillade eleverna boken? Boktipsa!

Syfte

När läsningen lockar till vidare läsning bubblar det inombords. Lärarlyckan när elever ställer frågan: Har den här författaren skrivit några fler liknande böcker?

Läraren reflekterar

Tyvärr är ofta möjligheterna att lotsa eleven vidare begränsade. Skolbibliotek monteras ned och lärare har knappa resurser att köpa in litteratur (klassuppsättningar). Dessutom har lärare inte möjlighet att hålla sig uppdaterade på all litteratur.

Tillvägagångssätt

Vilken tur att det finns hjälp att få och ett annat (digitalt) sätt att tipsa eleverna:

  1. Fråga en skolbibliotekarie eller annan bokintresserad – IRL eller på Twitter
  2. Läs på om böckerna och se om de kan passa dina elever
  3. Sammanställ tipsen i en lista med länkar till informationstexter om böckerna
  4. Publicera listan på en sida eleverna ofta använder (till exempel där din planering finns)

Här är listan för de som gillar Flyga högt av Katarina von Bredow:
Hur kär får man bli
Tappa greppet
Battle
Under ditt finger
Idag är allt
Välj mig

Lgr22 Syfte

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy