Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Galenpanna

Syfte

Eleverna utvecklar färdigheter som att ställa frågor, sortera och kategorisera, och lägga ihop ledtrådar.

Läraren reflekterar

Vid sidan av att eleverna kommunicerar med varandra, ställer nyfikna frågor och på ett lekfullt sätt ”presenterar” en känd person inför varandra är det väldigt roligt!

Metod – Om Galenpanna

Galenpanna är ett gissningsspel där spelarna använder ja- eller nejfrågor för att gissa identiteten på en känd person, karaktär eller ett djur. Frågorna grundar sig på karaktärsdrag hos en person eller ett djur som alla ska kunna identifiera. Varje person försöker gissa vilken känd person eller vilket djur de är genom att endast ställa frågor där svaren ”Ja” eller ”Nej” ger ledtrådar om vem eller vad de är.

Så här går det till: Läraren förbereder namnlappar och tilldelar varje elev var sin.

  • Eleverna fäster lappen i pannan eller vid halsen utan att se vad det står på lappen. Viktigt!
  • Man får bara ställa ja- eller nejfrågor: Exempelvis: Är jag en människa? Är jag ett djur? Finns jag på riktigt? Lever jag fortfarande? Har jag päls? Bor jag i Sverige?
  • Varje deltagare ställer en fråga per omgång.
  • Personen som gissar rätt djur/person/karaktär på sin tur först vinner. Man spelar vidare tills alla kommit på vem/vad de är.

Förslag på karaktärer – För utskrift

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor, samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy