Årskurs 1-3

Rastverksamhet

Gå på slak lina

Syfte

Inspirera till fysisk aktivitet.

Metod

Detta behöver ni: spännband (av olika bredd) och något att spänna dem emellan.

Så här gör man: Spänn upp olika band, med olika bredd och ”spänning”, runt om på skolgården. Låt eleverna testa fritt!

Gå på lina

Reflektioner från pedagog

En styrd aktivitet ”Slackline” (gå på lina) som ändå lämnar eleverna med stor frihet att själva utforska och testa. Många elever testade med hjälp av en vuxen, en kompis eller att gå själva! Runt resten av skolgården pågick det mycket lek och skoj. Vi tror på att skapa en miljö som inbjuder till den fria leken. Att låta eleverna med egen fantasi och förmåga styra sina lekar men självklart med vuxna nära till hands när det behövs, gör att de utvecklas på många plan! Samtidigt vill vi erbjuda en styrd aktivitet för de elever som inte har något att göra, eller som behöver extra stöttning i leken men också för att få en ingång i en ny lek/aktivitet! Vi upplever att kombinationen är det som fungerar bäst hos oss.

Reflektioner från elever

Utmanande och roligt! Roligt med flera olika linor att testa.

Lgr22

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy