Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Funderingsboken – tankar och samtal om stort och smått

Syfte

Funderingsboken samlar barnens tankar om olika saker. Det kan vara dikter, filosofiska funderingar, tankar kring aktuella händelser eller miniberättelser. Längst ned, i bifogad fil, finns frågor att börja med. Eleverna kan också bidra med förslag.

Läraren reflekterar

Funderingsboken uppmuntrar till samtal. Barnen reflekterar kring stort och smått, uttrycker sina egna och lyssnar på andras tankar. När tankarna hamnar i funderingsboken vill många läsa den om och om igen!

Metod

Gör en stor bok av A3-papper med spiralrygg (minst tio papper).

Dela in klassen i mindre grupper (3-4 elever/grupp) och dela ut uppgiften. Låt barnen samtala om frågan i några minuter. Därefter sammanställer de gruppens tankar. Låt eleverna läsa upp eller berätta hur gruppen har resonerat. Samla in, renskriv (och rätta felaktigheter) och klistra fast alla gruppers tankar på en sida i Funderingsboken. Placera uppgiftslappen i mitten och elevernas svar runtom. Därefter ska boken ligga centralt i klassrummet så att eleverna kan läsa.

Exempel på frågor

 • Varför dansar man?
 • När blir man gammal?
 • Hur länge är man barn?
 • Finns det liv i rymden?
 • Varför finns tid?
 • Varför krigar människor?
 • Hur jobbar en uppfinnare?
 • Varför bestiger man berg?

Andra uppgifter

 • Välj en bild. Ställ frågor som: Vad har hänt? Vad pratar de om? Vad händer sedan? Vart är han/hon på väg? Vad håller de på med? Varför är han/hon ledsen/arg/glad?
 • Välj en dikt. Dela den i bitar. Kombinera ihop på ett nytt sätt.
 • Välj en bild ur dagens tidning. Skriv en kort notis till bilden.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy