Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Funderingsboken – tankar och samtal om stort och smått

Syfte

Funderingsboken samlar barnens tankar om olika saker. Det kan vara dikter, filosofiska funderingar, tankar kring aktuella händelser eller miniberättelser.

Läraren reflekterar

Funderingsboken uppmuntrar till samtal. Barnen reflekterar kring stort och smått, uttrycker sina egna och lyssnar på andras tankar. När tankarna hamnar i funderingboken vill många läsa den om och om igen!

Arbetsuppgift

Gör en stor bok av A3-papper med spiralrygg (minst tio papper).

Dela in klassen i mindre grupper (3-4 elever) och dela ut uppgiften. Låt barnen samtala kring uppgiften ca fem minuter. Därefter skriver de ned sina tankar. Sammanställ alla gruppers tankar på en sida i Funderingsboken. Placera uppgiftslappen i mitten och klistra in elevernas svar runtom enligt bilden. Bildex: Varför dansar man?

Låt eleverna läsa upp eller berätta hur gruppen har resonerat. Därefter ska boken ligga centralt i klassrummet.

Exempel på frågor

 • Varför dansar man?
 • När blir man gammal?
 • Hur länge är man barn?
 • Finns det liv i rymden?
 • Varför finns tid?
 • Varför krigar människor?
 • Hur jobbar en uppfinnare?
 • Varför bestiger man berg?

Andra uppgifter

 • Välj en bild. Ställ frågor som: Vad har hänt? Vad pratar de om? Vad händer sedan? Vart är han/hon på väg? Vad håller de på med? Varför är han/hon ledsen/arg/glad?
 • Välj en dikt. Dela den i bitar. Kombinera ihop på ett nytt sätt.
 • Välj en bild ur dagens tidning. Skriv en kort notis till bilden.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy