Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Fulet – John Ajvide Lindqvist

Syfte

Hon hette Juliette. Kim och Sandra kallade henne för Fulet. Vi andra kallade henne ingenting, eftersom vi aldrig talade med henne. Vi undvek Juliette som man undviker ett djur med skabb (John Ajvide Lindkvist, 2011, Låt de gamla drömmarna dö).
Läsa, samtala och skriva om en text utanförskap, mobbning och hämnd.

Läraren reflekterar

Vi har läst novellen Fulet av Johan Ajvide Lindkvist och sedan sett pjäsen som är baserad på novellen. Mina elever hade förkunskaper om Johan Ajvide då vi förra vintern läste Mitt jullov  och vi smakade lite på Låt den rätte komma in. Upplägget nedan fungerar dock utmärkt även om man enbart använder novellen i sin undervisning.

Metod – Tillvägagångssätt

FÖRE LÄSNING: Vi började med att förutspå novellens handling. Läs titeln och inledningen på novellen tillsammans:

Fulet
2007
Hon hette Juliette. Kim och Sandra kallade henne för Fulet. Vi andra kallade henne ingenting eftersom vi aldrig talade med henne. Vi undvek Juliette som man undviker ett djur med skabb. Känslan av: Rör jag vid det där, kan jag få nåt äckligt på mig. Ett psyko. De finns överallt, sitter sin sina hörn. Man lämnar dem i fred, låtsas att de inte finns. Men Kim och Sandra kunde inte låta bli. De skulle jävlas. Klämma Fulet så långt in i det där hörnet att hon upphörde att existera.

Vad kommer novellen kommer handla om? Motivera.
Vem berättar historien? Motivera.
Hur gamla är personerna? Motivera.

UNDER LÄSNING: Vi högläste novellen, pausade under läsningen vid krångliga ord och bildspråk. Vi pausade även ibland för att enskilt och tillsammans reflektera kring texten. Efter läsningen arbetade eleverna enskilt med en del frågor till texten som de sedan diskuterade i par. Här kan ni finna förslag på frågor att arbeta med:

 1. Novellen handlar om tre personer, Juliette, Kim och Sandra. Vad får vi veta om dem? Ålder, utseende, egenskaper?
 2. Hur tror du att Kim och Sandra lyckas med att få in Juliette i skåpet?
 3. Varför tror Kim och Sandra att Juliette har tagit sig ut ur skåpet?
 4. Varför tror Juliettes mamma först att hon är hemma?

Under läsningens gång hade eleverna ett ”Klotterplank” framför sig att rita på eller skriva ned tankar på. En del elever satt bara och ritade på sina ”Klotterplank” och en del satt och skrev ned tankar och frågor på det.

Att anteckna under läsningens gång

EFTER LÄSNING:

 1. Skriv en sammanfattning av novellen. Berätta med 5-10  meningar vad som händer i texten.
 2. Vem berättar novellen?
 3. Hur slutar novellen? Vad tänker du om slutet?
 4. När och under hur lång tid utspelar sig novellen? Förklara hur du kan veta det genom att leta tidsmarkörer.
 5. Vad vill författaren förmedla med novellen, tror du? Alltså vad är budskapet?

Fler aktiviteter efter läsningen – skriva mikronovellen ”Skåpet”

Skriva en mikronovell om en utvald scen ur olika perspektiv, här ett exempel när Juliette blir instängd i ett skåp. Eleverna kan skriva utifrån:

 • De som slår på skåpet,
 • personen i skåpet
 • eller någon som står vid sidan av och inget gör.

Börja med att samla ord till scenen innan de skriver. Det kan vara ord som rör platsen, stämningen och känslor. Kanske fila på någon liknelse eller metafor som kan passa?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy