Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Från tanke till text

Syfte

Skapa förutsättningar för eleverna att forma tankar (i skrift). Dessutom synliggöra hur ett initialt arbete underlättar senare i skrivprocessen.

Läraren reflekterar

Jag upplever att elevernas texter blir av mycket högre kvalitet (både innehåll och språk) om tankar, frågor och uttryck får ligga och bero ett tag. När eleverna får testa utan att det finns krav utifrån (till exempel bedömning) kan de dessutom ta ut svängarna mer. Eleverna blir heller inte bundna av språkliga krav på samma sätt som när en text ska publiceras på något sätt eller bedömas. Därför skiljer jag på tanke- och prestationsskrivande i undervisningen.

Metod

Jag försöker göra det tydligt för eleverna vad som är skrivande för att utveckla tanken (dessa texter bedöms aldrig) och vad som är texter som antingen ska publiceras på något sätt eller bli föremål för bedömning. Bilden förklarar också att vi lägger ganska mycket tid på tankeskrivande för att dokumentera för att minnas och för att testa tankar, som slutligen skapar bra förutsättningar för att skriva riktigt bra texter.

Från tanke till text - Skriva tankebok tidigt i skrivprocessen

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy