Årskurs 7-9

Spanska

Från dialog till berättande text – med hjälp av serier

Syfte

Träna på att omformulera.

Läraren reflekterar

När eleverna använder dialoger i sina texter blir språket och uttrycket ofta begränsat. Följande övning visar eleverna skillnaden mellan direkt anföring och indirekt. Uppmana eleverna att ”fylla på” varje ruta med påhittad information och händelser. När eleven dessutom måste omvandla bilderna till berättande text blir språket och uttrycket något annat. Det är kul!

Metod

Välj en kortare serie. Analysera bilderna, pratbubblorna och handlingen. Börja därefter att omvandla en bild (och pratbubblor) i taget. Gör gärna detta med hela gruppen så att alla förstår uppgiften. Betona att eleven ska ”måla handlingen med ord”. Es navidad y la madre es feliz porque sus hijos vuelven a casa. La madre ha decorado el árbol de Navidad y lleva su blusa favorita (elevtext till första rutan). Serien finns på: http://www.gocomics.com 20/11 2011

Extrauppgift

Välj en text. Gör om den till en seriestrip, antingen med tecknade bilder eller foton. Ta egna foton eller hämta bilder http://commons.wikimedia.org.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Betygskriterier 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy