Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Foxfire – confessions of a girl gang

Syfte

Att samtala om filmens karaktärer, händelser och viktiga frågor som filmen berör. Eleverna utvecklar sin muntliga och skriftliga förmåga.

Läraren reflekterar

Innan vi såg filmen hade eleverna läst ett utdrag ur boken (på svenska). I engelskan handlade det om att se filmen och sedan kunna diskutera det man sett, samt analysera händelserna. Tanken var även att filmen skulle ge upphov till intressanta diskussioner eftersom den uppvisade ett genusperspektiv/normbrytande där kvinnor/tjejer tog en stor roll och agerade enligt ett ”manligt tänk”. Således finns det många beröringspunkter med andra ämnen som möjliggör ett ämnesövergripande arbete.

Filmen handlar om

Metod – Introduktion

Eleverna läser ett utdrag på svenska för att få förförståelse och placera in filmen i ett sammanhang. Innan filmen visas kan eleverna fundera på och diskutera vad som är typiskt ”manligt” och ”kvinnligt”, samt vad som händer om någon bryter mot normen. Kan eleverna hitta aktuella exempel? Därefter visas filmen och eleverna genomför uppgifterna enligt nedan. Eleverna kan göra dessa enskilt, i par – muntligt och skriftligt.

Instructions

While watching the film please take notes. Make sure you have understood all the questions listed below. After the film you will get some time to organize your notes and prepare for discussions in smaller groups. Take notes:

 • Madeleine Faith Wirtz – Maddy
 • Margaret Ann Sadovsky – Legs
 • Betty Siefried – Goldie
 • Loretta Maguire – Lana
 • Violet Kahn – Snow White
 • Elizabeth O’Hagan – Rita

Questions about characters/actions/the movie

 1. The girls in Foxfire are very different, but despite that they are drawn to the gang community.Why, do you think? What is it that they find in Foxfire that they are missing in their lives?
 2. Which of the actions and protests of Foxfire are reasonable and good? Do they ever cross the line of what is acceptable? When is the line crossed?
 3. In Foxfire there are several guy gangs, but Foxfire is the only girl gang. How is Foxfire different from the guy gangs?
 4. Describe the main characters (Maddy, Legs, Rita, Goldie, Lana, Snow White). What are their stories?
 5. In Foxfire there is hardly one sympathetic man. Is that a problem? Why/why not?

Society/Looking at the world – questions for discussion

 1. The men that the girls hook up with and mug; are they innocent? Or are they automatically guilty from the fact that they are men and therefore part of the oppressive, patriarchal system?
 2. Give examples of how oppression of women, racism, and anti-communism is illustrated in Foxfire. Do all women and black people have the same low status or are there differences between various groups? What are the differences?
 3. What similarities and differences are there between the USA at that time and Sweden of today? Choose one similarity and one difference that you think are very obvious and describe these in detail. What could possibly happen in Sweden today and what would be unthinkable? Why, do you think?
 4. Is it ever acceptable to break the law in order to achieve something that you think is very important?( that is, is it the end that justifies the means?)
 5. Imagine that the gender roles were the reversed in Foxfire — that the main characters were guys who protested against how they were being treated. How would that turn out? How would the world react to such a gang? Would they treat each other differently than the girls in Foxfire?
 6. How do the boys in our class feel after watching this film, do you think? Do they feel wrongly accused? Is it still possible to feel for the girls in Foxfire?

Written task

Write an uncensored letter from Legs to Maddy, describing her thoughts and feelings about life at Red Bank Correctional Facility.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy