Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Fotbollsstjärnan – Kemoun & Faller

Syfte

Syftet kan vara leva sig in i någon annans historia, koppla till sig själv, granska och jämföra. Eleverna kan även koppla berättelsen till andra texter, tv-program eller serier. Textens innehåll kan kopplas till värdegrunden och utveckla elevernas empati. Vidare tränar eleverna på läsförståelse, både innehåll och text. Eleverna gör inferenser – läsa mellan raderna och ”förstå tomrum” – förstå det som inte utsägs klart i texten. Dra slutsatser av bild och text i samverkan, läsa med flyt, samt högläsa med betoning berörs också.

Läraren reflekterar

Välj ut några av delarna ovan som är centralt. Det kan variera från klass till klass.

Metod – Före läsning

Visa bokens omslag. Låt klassen titta på den och prata om personer, färger och vad som händer i bilden. Vad förstår vi av bilden? Platsen? Använd med fördel EPA (Enskild tanke, Parvisa samtal och samtal där Alla deltar).

Läs baksidans text och upprepa enligt ovan.

Under läsning

Närläs till sidan 5. Undersök: Vad får vi veta om Nico? Hur känner Nico sig? Har du varit med om något liknande? Jämför pojkarnas ansikten med framsidan. Fortsätt att läsa och stanna vid lämpliga tillfällen för att tänka och samtala om innehåll och språket. Förslag på frågor till texten:

Sid 6-11: På skolan handlar allt om fotboll. Vad menas med blodigt allvar? Vad tycker Nico är viktigast? Är det OK att föreslå att någon är målstolpe? Är det bara otur att Nico får bollarna på sig? Vad menar Lukas med ” Precis som du”? Varför skrattar han? Läs även bilderna.

Ord att stava och förstå: såll, matcherna, fotbollsstjärnor, experter, kommenterar, placering, prognoser, turneringen, skolklockan, lunchrasten, mittfältare, målmaskin, otrolig.

Sid 12-17: Det är hemmakväll och fotboll på tv. Nico får reda på att lillebror är kompis med stjärnans son på dagis. Hur ser Nico ut när han är hemma jämfört med i skolan?

Ord att stava och förstå: drömmar, tillrätta, soffan, intresserad, förbluffad, ribban, vardagsrummet, fantastisk.

Sid 18-21: Nico skaffar autograf från Lipot. Stämningen på bilden?

Ord att stava och förstå: väldigt, plötsligt, tyvärr, eftermiddag, autograf, upprepade, uttalet.

Sid 22-25: Nico får vara med och spela och nu tycker alla att han kan. Jämför Nico på bilderna med början.

Ord att stava och förstå: knappt, vinstlott, födelsedagskalas, tjatar, grymt, slåss.

Efter avslutad läsning

Vandra genom bilderna en gång till. Vilka bilder uttrycker innehållet bäst? Finns det någon bild som ni tycker inte hör ihop så bra med innehållet?

Rita en bild av någon lek ni gör på rasterna. Försök få fram stämningen med färgerna. Täck hela väggen med bilder av hur klassen leker tillsammans.

Personerna: Hur uppfattar du Nico? Är han bra eller dålig på fotboll? Påhittig och snabb i tanken när han hittar lösningen på sitt dilemma. Tycker han fotboll är roligt sedan?

Bokens komposition – Undersök: Hur lång tid går det i boken? Vilka tidsangivelser får läsaren?

Berättelsestruktur: Låt eleverna hitta ”Person och plats – problem – lösning av problem”.

6-11: Inledning och presentation. Nico i skolan, kompisarna.
12-17: Fortsatt presentation. Nico i hemmet, pappa, mamma.
18-21: Upptrappning, fördjupning. Nico löser sitt problem.
22-25: Avslutning, lyckligt slut. Nico får spela fotboll.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy