Årskurs 7-9

Slöjd

Formge legofigurens känsla

Syfte

Lära sig hur man kan skapa en komplett outfit utifrån given och/eller vald inspirationskälla (i detta exempel, en känsla).

Läraren reflekterar

Summering efter genomförd lektion: Eleverna var aktiva under hela lektionen. Tidsbegränsningarna gjorde att alla hann och hängde med. Eleverna uttryckte att det var roligt och att lektionen gick snabbt. De lärde sig ett nytt sätt att arbeta.

Metod

Berätta vad en moodboard är. Tanken är att den ska fungera som inspiration. Bilderna ska väcka en känsla som eleven sedan försöker omsätta i det praktiska arbetet. Bilderna kan läggas in i ett vanligt presentationsprogram.

Steg 1: Eleven får tio minuter på sig att skapa en digital moodboard. Bilderna som väljs ska representera känslan i till exempel färg, form och sammanhang. Eleven lägger in flera bilder som associeras till den valda känslan. Förslag på känslor i PDF nedan (tillsammans med legofiguren). Det är viktigt att eleverna håller sin känsla hemlig.

Elevexempel – Moodboards

Steg 2: Eleven ett papper med en legofigur på. Nu ska varje elev utgå ifrån sin moodboard och skapa en outfit till legofiguren. Eleverna har en given tid på sig, till exempel 45 minuter. Salens alla skåp och lådor är tillgängliga. Påminn eleverna att leta material, färger, former och strukturer som förmedlar känslan.

Steg 3: När tiden är ute visar eleverna sina figurer. Eleverna får gissa vilka känslor som ligger bakom legofigurernas outfit.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.
Förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Betygskriterier

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy