Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Förintelsens minnesdag – Historien om Bodri

Syfte

Historien om Bodri är en underbar och viktig bok att läsa eller lyssna till och diskutera med eleverna. Boken är skriven av Hédi Fried och illustrerad av Stina Wirsén. Hédi Fried är överlevande från koncentrationslägren i nazisternas Tyskland. Hennes bok är en bok du kan använda med elever från cirka 5-6 år och uppåt. Jag rekommenderar att du lyssnar till den med dina elever eller att du lyssnar till den själv. Den finns inläst med Hédi Fried och Ella Broman. Jag har lyssnat till den oräkneliga gånger och varje gång fångas jag lika mycket av den. Hédis inledande och avslutande ord, Ellas röst, barnets röst. Barnet som berättar om smärta och grymhet till vacker musik. Barnet som försöker förklara för sin hund vad som har hänt henne. Hunden som hela tiden trofast har väntat på barnet. Så här börjar den:

Jag heter Hédi, jag ska berätta om min barndom. Om hur jag var ett lyckligt barn i en lycklig stad. Det som hände sen är svårt att berätta om och svårt att lyssna på. Jag vill ändå berätta och jag vill att du lyssnar får vi människor kan göra så mycket ont men också så mycket gott. Vi har alla ett val, vi kan välja det goda.

Läraren reflekterar om samarbetet svenska och SO

Min SO-kollega Heléne Nyrén och samarbetade kring Förintelsen förra läsåret då vi undervisade åk 9. Jag valde då att plocka in Historien om Bodri. Berättelsen i boken är tvådelad. Dels får läsaren följa Hédi, ett judiskt barn som tyskarna deporterar till förintelseläger och dels hennes hund Bodri som sitter och väntar på att Hédi ska komma tillbaka medan årstiderna kommer och går. Berättelsedelen om Bodri är som en saga mitt i den hemska verkliga berättelsen om Hédi och hennes syster. Parallellt med bokläsningen och boksamtalen visade Heléne bland annat klipp från Min oro, en dokumentär om Hédi Fried, för att eleverna skulle få möta henne. Heléne lyfte även historiebruk och barnets perspektiv i historien.

Mer om läraren i Ämnesläraren

Läs mer om Jennie Rosén i reportaget Aldrig för tidigt att prata om Förintelsen.

Metod

Läs eller lyssna på boken. Samtala i mindre grupper och lyft frågor och tankar i helklass.

Som en del av arbetet med boken valde jag att fokusera på hundens perspektiv i en kort skrivuppgift. Eleverna fick utifrån bilderna av Bodri skriva ned en berättelse där vi följde årstiderna och hundens väntan på barnet. Jag projicerade varje bild på tavlan och utifrån dem samlade vi intryck. Vi diskuterade vad vi såg i bilderna och vad texten till bilderna berättade.

Samla ord

Eleverna skrev ned stödord medan vi gick igenom bilderna och jag samlade in ord på tavlan. Sedan fick de skriva sina berättelser utifrån bilderna. De var tvungna att fånga upp minst tre ord som jag samlat ihop från texten: snöpyjamas, sakna, sörja, skirt, spetskjol, kopparröda, höstdräkt, valnötsträd/plommonträd, klätterträd, vakthund, skrubbsår, överleva, hopp, värme. De fick även lov att använda meningar som redan fanns till bilderna i boken om de försökte göra om dem.

En hälsning till och från Hédi

När jag läste elevernas berättelser till bilderna blev jag tagen och jag pratade med eleverna om att det var synd om de bara fanns kvar hos mig. Vi bestämde oss för att skicka dem till Hédi Fried, två elever ville teckna bilder till. Jag satte ihop elevernas bilder, texter och bilderna från boken i canva.com och mailade dem till Hédi. Eleverna fick en fin hälsning tillbaka och plötsligt hade vi fått dela våra berättelser med Hédi vars berättelse vi hade tagit del av. Ett möte som jag tror att även eleverna kommer minnas länge.

Elever skriver texter om Bodri - Hedi Fried

Jag tänker att berättelserna kan nå fler och kanske inspirera till att arbeta med boken. Jag har fått tillåtelse från eleverna, Stina Wirsén och Natur och Kultur att dela texterna vidare här: https://lararenjennie.files.wordpress.com/2021/01/hediblogg-2.pdf

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy