Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Föra anteckningar

Syfte

Visa eleverna hur det kan se ut i en anteckningsbok – som förebild och inspiration.

Läraren reflekterar

Många elever är inte vana att anteckna. Många har heller inte upptäckt vad det betyder för lärandet om man antecknar mycket, skapar struktur och försöker skriva så att det blir läsbart.

Metod

Visa eleverna den korta filmsnutten:

Eleverna får tillsammans i par eller mindre grupper samtala om hur eleven ovan har antecknat och hur de själva brukar göra. Exempel på frågor att samtala om:

  • Vad är det som gör att skrivandet blir tydligt?
  • Eleven har antecknat dessa sidor under en handfull lektioner i svenska – parallellt med läsningen av en skönlitterär bok. Eleven har haft på sig några minuter till varje frågeställning. Hur mycket skriver eleven till varje fråga/uppgift, enligt din uppfattning –
    Alldeles för mycket, mycket, lagom, lite eller för lite?
  • Vilken betydelse har skrivandet för uppfattningen eller upplevelsen av läsningen, tror du? Både positiva och negativa
  • Jämför med en elev som antecknat några rader under samma tidsperiod. Vem förstår vad och vem boken handlar om?
  • Överför antecknandet till andra ämnen och sammanhang: Vem lyckas bättre på ett prov eller inlämningsuppgift – den som antecknar regelbundet och omfattande eller den som sällan antecknar och lite? Varför då?
  • På lång sikt: Vem lär sig mer?

En sammanfattande bild vad eleven kan tänka på

Skriva anteckningar regelbundet

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6, svenska

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy