Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Flatlay

Syfte

Skapa ett tematiskt fotografi med föremål som tillsammans bildar en helhet.

Läraren reflekterar om Flatlay

En flatlay är ett stillében som är fotat ovanifrån. Det passar perfekt för att stilfullt fota allt från travel essentials, outfits, skönhetsprodukter, fikapauser, shoppingfynd med mera. Eleverna brukar tycka att den här uppgiften är rolig.

Metod – Uppgiften steg för steg

Jag berättade om tekniken och visade exempel av Caravaggio och Michelangelo. Exempel med fotografier finns hur många som helst. Eleverna fick uppgiften:

  1. Välj tema och produktgrupp (vilka saker som tillsammans bildar ett tema).
  2. Bestäm en färgton i bilden och hitta en bakgrund, till exempel ett tyg, ett överkast, en duk eller en tröja.
  3. Leta reda på prylar, minst fem stycken och gärna fler.
  4. Leta reda på en plats med bra ljus, exempelvis vid ett fönster eller en bra lampa.
  5. Placera ut föremålen snyggt. De kan ligga vinkelrätt, diagonalt eller både och.
  6. Fotografera uppifrån.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy