Årskurs 7-9

Engelska

Flash fiction meets Banksy

Syfte

Syftet är att eleverna ska få skriva olika former av texter och variera sina uttrycksformer. Att utgå från något som väcker känslor kan göra skrivandet lättare.

Läraren reflekterar

När jag introducerade arbetet svarade eleverna väldigt väl. De gick igång väldigt på att tolka bilderna och vad de uttryckte. Sedan att leta fram olika bilder som de fick använda väckte deras intresse inför skrivandet. Det svåra för dem var att när de väl börjat skriva var att de fick med för mycket, för mycket känslor och för många beskrivningar. De fick arbeta en del med att skala av texterna och det var en nyttig del i skrivprocessen att få syn på småord och onödiga detaljer som vi ändå får fram av läsandet. Jag kommer att använda mig av detta arbetsområde fler gånger och just Banksys bilder sätter igång tänkandet att reflektera över ett innehåll då deras budskap ligger i tiden och synkar väl med skolans värdegrundsuppdrag.

Om Flash fiction – introduktion för eleverna

A flash fiction text is only 150 words short/long. Some say it is 75 words long and others say 1500, but we will write 150 words. In this text you remove all extra words like adjectives, adverbs, names, personifications and metaphors. That means that you as a writer leaves the reader to read outside the text and  to create his or her own images of the characters and setting in the text. About Flash Fiction – and Banksy

Metod och arbetsbeskrivning

We will use Banksy´s pictures to create our flash fictions to leave an image in our head and to give the reader another one. This is how you write your flash fiction:

  1. Choose one picture by Banksy. You can choose from the pictures here.
  2. Start the story in the middle.

You don’t have time in this very short form to set scenes and build character. What do you see? What is going on? Don´t tell us what happened before the scene; focus instead on the present.

  1. Don’t use too many characters

You won’t have time to describe your characters in a ultra-short text. Even a name may be too much. Use nouns instead and skip the adjectives.

  1. Make sure the ending isn’t at the end

Avoid that the reader stops reading – place the ending in the middle of the story. Give us all the information we need in the first few lines, using the next few paragraphs to take us below the surface. What has happened?

  1. Your last line should leave us with something

The last line is not the ending since we had that in the middle. The last line should leave the reader with something which will continue to sound after the story has finished. It should not complete the story but rather take us into a new place; a place where we can continue to think about the ideas in the story and wonder what it all meant. What will happen? Or what happens?

  1. Write long, then go short

Exclude all the extra words (i.e. names, adjectives, metaphors) from the text and make sure it only has 150 words.

  1. Make your title sweat

The title should have a verb in the present.

  1. Proofread

Let a friend read your text. Then create a Canva with the Flash Fiction in it and E-mail it in to me together with the picture. We will put up the Canvas in the cafeteria. You can use a tag instead of your name, then you have to make one and upload it to your Canva.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt innehåll

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier

 I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy