Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Filosofiska rummet

Syfte

Att eleverna tränar på att samtala, argumentera, motivera sina åsikter med hänvisning till källor och egna erfarenheter, lyssna, ändra uppfattning och få nya perspektiv.

Läraren reflekterar  och presenterar om filosofiska rummet

Inför samtalet

Förklara samtalets syfte och vilket förhållningssätt samtalsledaren och deltagarna bör ha för att alla ska lära sig av varandra. Några viktiga delar kan vara att alla ska delta, vi ska lyssna på varandra, man har rätt att ändra åsikt och vi respekterar att vi tycker olika. Läraren behöver förbereda många öppna frågor. Eleverna behöver tid till tanke innan samtalet äger rum. Läs mer om upplägget i Sokratiska samtal.

Spela in samtalet och publicera

Det finns många tekniska lösningar. Spela in på mobil, surfplatta eller Garageband och lägga upp ljudet på Youtube eller spela upp internt i klassrummet. Varje grupp kan spela in på www.clyp.it och länka ljudet från klassens hemsida. En bild som illustrerar #FILOSOFISKARUMMET bidrar till att stärka det eftertänksamma samtalets identitet och innehåll. Bilder till de olika samtalen kan eleverna skapa i www.canva.com. Enas om en gemensam logga och #.

Exempel ”Jag ringer mina bröder”

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy