Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Filmklippet: Att lyckas med det omöjliga

Ibland händer det oväntade. Du lyckas med något som egentligen inte är möjligt. Som den här killen…

Jävlar anamma eller tur? Feel good – Bygga relationer

Eleverna funderar på om och när de själva försökt göra något och antingen lyckats eller misslyckats. Tur eller massor av träning och förberedelser? Känslor och tankar före, under och efter försöket. Delge varandra i par och därefter i helklass. Varför inte gestalta försöket i ett berättelse, bild eller teckning?

Möjliga ämneskopplingar

  • Svenska och språk. Olika typer av skrivuppgifter: Låtsas intervjua killen och skriv ett reportage, artikel eller notis.
  • Fysik. Hur är det möjligt att flygplanet kommer tillbaka? Hur ska det konstrueras? Låt eleverna ställa hypoteser och därefter testa.
  • Bild. Designa ett snyggt eller coolt flygplan… eller ett som inte syns…
  • Matematik. Ungefär hur lång tid flyger planet? Hur lång sträcka? Hastigheten?

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy