Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Filmarbete – skriva manus

Syfte

Att jobba med film är givande på många sätt. Förutom att tänkandet och språket utvecklas svetsas gruppen samman och alla har möjlighet att bidra med sina starka sidor. En del kan göra rekvisita, andra rekogniserar inspelningsplatser. Några kan välja musik och ljudeffekter, andra gör skådespelarinsatser.

Läraren reflekterar

När ridån går upp och filmen börjar, sorlet i salongen lägger sig och förväntningarna stiger, inser man att allt  arbete var värt det! Det kanske inte går att mäta och bedöma alla steg i processen, men att göra klassgemensamma projekt ger andra effekter, till exempel ökad motivation, som sedan ger ringar på vattnet.

Metod

I manusarbetet blir den dramaturgiska kurvan central:

 • anslag
 • presentation av huvudpersoner
 • konflikten/problemet anas
 • fördjupning av konflikten/problemet
 • möjliga lösningar
 • point of no return (klimax)
 • avslutning

Hänvisa gärna till filmer klassen sett gemensamt för att förtydliga de olika inslagen.
Exempel på tydliga anslag: Forrest Gump, James Bond, Pulp Fiction.

Att skriva manus

Dela in klassen i mindre grupper. Låt eleverna skriva cirka 10 minuter, och samla in. Försök att få med idéer från varje grupp och sammanställ till en text. Vid nästa tillfälle delas texten ut till samtliga grupper. Eleverna skriver cirka 10 minuter. Ta vara på någon idé från varje grupp i sammanställningen. Dela ut…. Fortsätt på detta sätt tills manuset är klart. Då har alla bidragit till historien som ska berättas. Skriv ett tillfälle/dag.

Alternativt kan klassen delas in i mindre grupper där varje grupp skriver egna manus.

Eleverna kan också skriva korta noveller som sedan kan användas som underlag till manus.

Att tänka på vid filmning

 • Håll kamera still! Använd gärna stativ.
 • Undvik att zooma fram och tillbaka i samma klipp.
 • Undvik panoreringar (vänster-höger) och tiltar (upp-ned).
 • Håll kameran och micken nära de som pratar. Budgetkamerans mick tar in allt ljud.
 • Byt bildutsnitt om du klipper mitt i en scen (närbild, halvkropp, helkropp, landskap).

Here´s Johnny i The Shining har snygga klipp och en perfekt blandning av bildutsnitt:

Premiär!

Bjud in föräldrar, övriga anhöriga och vänner till en högtidligt premiär. Sälj popcorn och dricka. Presentera grupperna som arbetat med filmen. Se till att varje elev får en kopia av filmen, gärna med ett snyggt omslag.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kunskapskrav 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy