Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Fem i rad – 1 till 20

Syfte

Lära sig addition och subtraktion i talområdet 1-20. Spelprotokoll kan man enkelt göra själv eller använda bifogad PDF (längst ned).

Läraren reflekterar

Spel är roligt! Dessutom får eleverna under spelets gång se talkamrater upprepade gånger och testa både addition och subtraktion för att försöka vinna!

Metod och spelets regler

Eleverna spelar parvis eller i mindre grupper om 3-4 elever och turas om att slå.

Till spelet behövs två st tärningar 0-9.
Nollan kan vara både 0 och 10.
Varje elev har sin talrad och sätter kryss på den.
Eleven får använda både addition och subtraktion. Exempel när eleven står 0 och 4:
0+4=4, 10+4=14, 4-0=4, 10-4=6.

Den som får fem kryss i rad vinner!

Fem i rad Ett tärningsspel i skolan för matematik i årskurs 1-3 för lågstadiet

Alternativa spel

  • Spela tills en spelare har kryssat i alla sina rutor.
  • Spela en bestämd tid där varje spelomgång är X antal minuter. Den som har kryssat i flest rutor vinner!

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning.

Kunskapskrav

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy