Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Farlig sanning – Anna Jansson

Syfte

Läsa, uppleva, analysera och tolka Farlig Sanning av Anna Jansson.

Läraren reflekterar

Texten går att läsa fristående eller som en del av något större, till exempel ett tema om deckare. Texten innehåller flera brott och det är förhållandevis enkelt att hitta textmöten om något som texten berör, exempelvis rattfylleri och smitning.

Metod

Jag brukar högläsa inledningen. Därefter läser eleverna högt för varandra parvis. Sista delen läser eleverna enskilt (och tyst). Här några lämpliga ställen att göra tankestopp där eleverna får skriva och därefter samtala om det hittills lästa.

Vi läser till sid 12, rad 11 (tom ”Långt därborta kom bussen”) precis när Anneli hört på radion att den äldre kvinnan har avlidit. 

  • Skriv under rubriken Farlig sanning: Beskriv hur förhållandet mellan Anneli och Urban ser ut. Vad vet du? Vad kan du anta om deras relation (hänvisa till något i texten)?
  • Bli en detektiv och skriv under rubriken Luckor: “Hjärnan söker sammanhang och mönster för att förstå det obegripliga” tänker Anneli och ruskar av sig olusten. Vilka “luckor” börjar hennes hjärna fylla i? Varför känner hon olust?

Vi läser till slutet av sid 15 (”… Vi måste hålla ihop”) och stannar precis före Urban ska berätta om kvällen.

  • Skriv under rubriken Att säga sanningen eller inte: Urban anger en rad skäl till varför de inte ska säga sanningen. Vilka då? “Vi måste hålla ihop” säger Urban. Vad menar han med det?
  • Skriv under rubriken Annelis val: Hur tror du att Anneli tänker nu? Kommer hon att vara lojal?
  • Bli en deckare och analysera läget. Skriv under rubriken Urbans sanning: Har Urban berättat hela sanningen? Förutspå handlingen (genom att hänvisa till tecken i texten)

Vi läser ut novellen.

  • Skriv under rubriken Urbans hemligheter: Från början tänker kanske Anneli att de ska kunna leva med lögnen och de försöker lappa ihop förhållandet på en båttur. Varför ändrar hon sig? Vad händer när hela sanningen med M.L. uppdagas? Hur förändras Urban?
  • Skriv under rubriken Ett nytt liv: Kommer Anneli att få en nystart i livet? Är hennes plan vattentät? Kan hon leva med sina lögner?
  • Bli en domare och skriv under rubriken Annelis dom: Med kännedom om hur det egentligen gick till – Hur ska vi förhålla oss till Annelis skuld? Var det mord, dråp, vållande till annans död eller nödvärn? Motivera ditt svar.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy