Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Färgglad fjäril

Syfte

Avbilda och teckna en fjäril för att öva seendet, se symmetriska former, genom använda olika tekniker och material. Syftet är även att eleverna ska höja sin motivation kring bildskapande, utveckla kunskaper kring hur bilder skapas och framställs samt utveckla sin kreativitet och intresset för att skapa.

Läraren reflekterar

Tanken är att eleverna ska lära sig att följa anvisningar muntligt och skriftligt när det gäller avbildning. De ska även lära sig att mäta med ögonmåttet när de studerar sina bilder – träna på att flytta blicken ofta mellan sin egen bild och fotot. Det är svårt från början, men med träning så!

Metod

Material: Blyerts, färgpennor och svart tusch, ritpapper A5-format

Lektionen startar med att jag visar filmen: The story of Austin’s butterfly – Ron Berger.
Jag visar en svartvit fjärilsbild. Eleverna studerar mallen noggrant och ”mäter” med ögonmåttet när de ritar av bilden. De studerar och ritar av ytterformer och mellanrumsformer i första hand. Blicken flyttas ofta mellan bilderna. Till sist färgläggs fjärilen med färgpennor och mönstret med svart tuschpenna. Om eleverna blir färdiga kan de arbeta med skuggor kring vingarna. Eleverna färglägger till sist även bakgrunden. Tips: Välj gärna en komplementfärg.

Elevexempel och förlaga

Carola Garpefält - En bildidé för högstadiet - Att teckna fjärilar
Carola Garpefält En bildidé för högstadiet - Att teckna fjärilar
Mall Att teckna en fjäril av Carola Garpefält

Läraren reflekterar efteråt

Jag låter eleverna reflektera över sina bilder i slutet av varje lektion. Reflektionsfrågorna är hämtade ur Dylan Williams bok ”Att följa lärande”. Eftersom jag sätter upp allas bilder ute i skolan blir de mycket stolta när de ser resultaten och mångfalden av bilder. Detta inspirerar eleverna till att lägga ner ännu mer tid på sina bilder.  Elevernas tankar:

Det mest användbara som jag tar med mig från den här lektionen är: att man alltid kan förbättras, man kan vara bättre än vad man tror, alltid titta på ”modellen” och jämföra ofta, flytta blicken ofta, vara noggrann med allt, inte rita så hårt, försöka flera gånger och inte ge upp, man kan koncentrera sig bättre om man inte pratar så mycket, jag kan mäta med ögonmått.

Jag blev förvånad över: att bilden blev så bra, att hur stor skillnad det blev när jag vände upp och ned på papperet, att alla gör så fint, att min teckning blir så bra, att det blev så mycket bättre när jag jobbade tyst.

I dag lärde jag mig: att man ska flytta blicken från papperet till det man ska rita av väldigt ofta, att jag måste rita lösare, att använda ögonmått, att observera fjärilen så att jag fick bättre resultat.

Den viktigaste saken som jag vill veta mer om är: hur jag ska färglägga på bästa sätt, hur jag själv ska kunna se hur man kan förbättra teckningen, fler tekniker för att jämföra och rita av, hur man ritar mönster utan att bli skakig i handen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven för välutvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy