Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Fan Fiction: HC Andersen

Syfte

Läsa några sagor av HC Andersen och skapa helt nya uttryck med sagorna som inspiration.

Läraren reflekterar

Jag tog del av ett upplägg som Lotta Bohlin testat i engelska, Fan Fiction: Folk Tales, och tänkte att det lämpade sig väl att applicera på HC Andersens sagoskatt. Upplägget nedan liknar i stora avseenden Lotta Bohlins. Tack för inspiration!

Metod

Vi läser och samtalar om sagorna. Därefter används kunskapen om dem när eleverna skapar egna sagor med inspel från en annan värld:

  • Jag börjar med att berätta om HC Andersen. Därefter läser vi tillsammans några av hans sagor, till exempel Prinsessan på ärten, Tummelisa, Den ståndaktiga tennsoldaten, Den fula ankungen, Flickan med svavelstickorna, Kejsarens nya kläder, Elddonet och Dummer-Jöns.
  • Eleverna väljer en av sagorna och gör minnesanteckningar om karaktärer, händelseförlopp, platser och miljöer. De skriver fristående text eller gör tankekartor.
  • Därefter funderar eleverna på en bok, film, TV-serie eller ett spel som de tycker om. De skriver fristående text eller gör tankekartor om karaktärer, händelseförlopp, platser och miljöer.
  • Dags att kombinera HC Andersen och den egna favoriten. Sagans karaktärer kan byta tid, plats och miljö eller så kan karaktärer från den egna favoriten dyka upp i den klassiska sagan. Ska Den fula ankungen byta skepnad och bli en familjemedlem i The Sims? Dummerjöns dyka upp i Young Royals? Prinsessan på ärten utspela sig i Fort Night?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy