Fritidshem

Natur och samhälle

Fallskärmar

Syfte

Detta var en del i vårt tema ”Flyger det?” Fallskärmar var den andra aktiviteten i vårt laborativa tema där vi valde att lägga fokus på vad som händer och hur vi kunde utveckla det vi byggde tillsammans så att det blev ännu bättre. Vi började med en enkel modell och kunde sedan se vad som fungerade och inte när vi gjorde förändringar. Ingenting blev då ett misslyckande, utan alla försök lärde oss något.

Metod

Material som behövs:

  • Plastpåsar
  • Mattvarp
  • Tejp
  • Tyngder av något slag. Muttrar, plastfigurer eller något som väger lagom.

Så här gjorde vi
Vi klippte till plasten till en kvadrat på 30×30 cm. Vi valde vanliga fryspåsar att klippa i. Därefter tejpade vi mattvarp i varje hörn och gjorde en knut av de fyra snörena på ca 25 cm. I de trådar som hängde ner under knuten knöt vi fast en fallskärmshoppare som kunde vara en mutter med fastlimmade ögon. För att flyga sin fallskärm så viker man ihop den och kastar den högt upp i luften. Då vecklar fallskärmen ut sig och fallskärmshopparen seglar ner.

Reflektioner från pedagoger

Det blev många varianter på fallskärmar då vi experimenterade med fallskärmens storlek, längden på snörena och vikten på fallskärmshopparen. Några av eleverna tyckte det var svårt att kasta upp fallskärmen så de klättrade upp i kojan och kastade därifrån. Det var en kul aktivitet och äntligen fick vi användning av hinken med diverse skruvar och muttrar som vi fått av vår vaktmästare.

Reflektion från elever

Eleverna tyckte det var roligast att kasta fallskärmarna från kojan för då var det mycket större chans att den flög bra. Att pimpa sin fallskärmshoppare tyckte några var det roligaste.

Lgr22

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy