Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Explain yourself

Syfte

Att kunna formulera sig i skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Läraren reflekterar

Den här typen av uppgifter väcker lusten att skriva. Eleverna tycker om att få larva sig fritt då jag poängterar att polisen i Colchester knappast bryr sig om deras stavning, de vill bara veta om de ska arrestera eller deportera! Här kan man också upptäcka vilka ord och uttryck som är svårare än andra. Den går att variera i oändlighet, huvudsaken är att man placerar eleven i en knepig situation där endast deras kommunikationsförmåga kan hjälpa dem.

Metod

Skriv texten nedan på tavlan. Låt eleverna fundera en stund och bolla någon idé med bordsgrannen. Därefter skriver de under en begränsad tid. Läs upp i mindre grupper eller helklass. Så här kan du börja: Yesterday when I was…

Explain Yourself - Att uttrycka sig på engelska - för högstadiet - En kreativ och rolig skrivuppgift

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy