Årskurs 7-9

Engelska

Explain yourself

Syfte

Att kunna formulera sig i skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Läraren reflekterar

Den här typen av uppgifter väcker lusten att skriva. Eleverna tycker om att få larva sig fritt då jag poängterar att polisen i Colchester knappast bryr sig om deras stavning, de vill bara veta om de ska arrestera eller deportera! Här kan man också upptäcka vilka ord och uttryck som är svårare än andra. Den går att variera i oändlighet, huvudsaken är att man placerar eleven i en knepig situation där endast deras kommunikationsförmåga kan hjälpa dem.

Metod

Skriv texten nedan på tavlan. Låt eleverna fundera en stund och bolla någon idé med bordsgrannen. Därefter skriver de under en begränsad tid. Läs upp i mindre grupper eller helklass. Så här kan du börja: Yesterday when I was…

Explain Yourself - Att uttrycka sig på engelska - för högstadiet - En kreativ och rolig skrivuppgift

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy