Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Expeditionen: Sommarprat Bea Uusma

Syfte

I sommarpratet berättar Bea Uusma om vad som har drivit henne att skriva Expeditionen: min kärleksresa. Eleverna funderar på hennes motiv.

Lärare reflekterar

Historien om polarexpeditionen fascinerar, men det gör även berättelsen om Bea Uusma och varför hon blivit så uppslukad av expeditionen. Med fördel kan boken läsas först. Vi lyssnade även på en dokumentär om polarexpeditionen. Genom dagboksanteckningar följde vi expeditionsmedlemmarnas tröstlösa vandring över polarisen, och nystade i gåtan om varför de plötsligt dör. Den dödsdömda polarexpeditionen: ”Med luftballong ska tre unga svenska män bli först över Nordpolen. I stället hamnar de vilsna mitt ute på polarisen. Och dagarna blir kortare, snart är det mörkt dygnet runt.”

Metod

Samtidigt som eleverna lyssnar på sommarpratet visar jag bilder från expeditionen. Eleverna antecknar medan vi lyssnar. Exempel på rubriker och frågeställningar:

 • Vilka anledningar fanns till att göra resan?
 • Vad är det som gör att expeditionen går fel – förutsättningar, från resans inledning och under resans gång?
 • Under hur lång tid äger resan rum?

Delar av sommarpratet

I det här momentet lyssnar eleverna på varför författaren skrev boken och hur hon gick tillväga för att lösa gåtan. Vad var det som egentligen drev henne till att skriva boken?

 • Vi börjar med att lyssna på sommarpratet av Bea Uusma från början och ungefär 11 minuter fram.
 • Därefter lyssnar vi från 32 minuter till 37 minuter där författaren beskriver hur hon går tillväga när hon skriver böcker.
 • Slutligen lyssnar vi på de sista minuterna från 46:58 till 51 minuter för att höra vad som hände efter boken hade skrivits klart. Totalt lyssnar vi ca 18 minuter.

Eleverna antecknar medan vi lyssnar och skriver därefter en kort text om till exempel:

 • Beas intresse – hur förklarar hon det?
 • Beas motiv – vad driver henne att lösa gåtan?
 • Beas tillvägagångssätt – hur hon har gått tillväga för att försöka hitta svar på alla frågor?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy