Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Expeditionen: Anna fick vänta 33 år på gåtans lösning

Syfte

I samband med läsningen av Expeditionen: min kärlekshistoria av Bea Uusma får eleverna veta mer om kärleken mellan Nils Strindberg och Anna Charlier. Ett textmöte mellan bok och artikel där läsningen blir både bredare och djupare.

Läraren reflekterar

Då ramberättelsen i Expeditionen utgörs av kärlekshistorien mellan Strindberg och fästmön Anna ville jag även att eleverna skulle få syn på titeln och dess kanske flerbottnade betydelse. Eleverna fick skriva ett referat av en artikeln som synliggjorde denna. Vi läste artikeln ”Anna fick vänta i 33 år på gåtans lösning” tillsammans. Eleverna hade sedan tidigare kunskaper om både referatets uppbyggnad och referatmarkörernas betydelse för att visa på skribentens tankar så det blev en bra repetition av detta.

Metod – Uppgiften att skriva ett referat

I artikeln ”Anna fick vänta i 33 år på gåtans lösning” (Svenska Öden & Äventyr nr 8 2015) får vi veta mer om den relation som boken Expeditionen: min kärlekshistoria av Bea Uusma bygger på.

Din uppgift är att läsa artikeln och därefter skriva ett referat av innehållet. Tänk på att använda ett ämnesrelaterat språk med referatmarkörer för att tydligt ange källan. I inledningen ska du också ange källan till artikeln i den löpande texten.

Titel: Referat av ”Anna fick vänta i 33 år på gåtans lösning”
Antal ord: 200-400
Så här kan du inleda: I artikeln …. (tidning, nr och år) skriver författaren …..

Att gå vidare – koppla till boken

Skriv en kort reflekterande text om 150-200 ord där du kopplar det du har läst tillbaka till boken. Du kan använda frågorna nedan som utgångspunkt för ditt skrivande:

  • Varför har Bea Uusma valt kärlekshistorien som ramberättelse?
  • Hur märker du att historien engagerar henne? Vilka exempel kan du hitta ur boken på detta?
  • Vad kan titeln ”min kärlekshistoria” syfta på?

Lgr 11 Förmåga 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy